Här fanns tidigare information om forskarutbildning. Det kan du nu hitta på studera.nu/forskarutbildning

Hur blir man doktorand?

För att bli doktorand, så krävs det att du blir antagen till en forskarutbildning. För att bli antagen till en forskarutbildning, så krävs det att  du uppfyller både kraven för grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan har föreskrivt. Sedan så krävs det även att du bedöms ha en förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen.

Doktorander är forskarstuderande på högskolenivå med vanligtvis avlagd masterexamen. I Sverige innebär detta att man har läst 160 studieveckor (där 1,5 högskolepoäng motsvarar en veckas studier). Målet med doktorandstudier är en doktorsexamen efter en disputation där man försvarar den egna doktorsavhandlingen. - Wikipedia

Ett enskilda universitetet eller högskolan är de som fattar beslut om vem som antas till deras forskarutbilding, samt hur många. Ett lärosäte får dock inte anta fler doktorander till forskarutbildningen än att högskolan kan erbjuda handledning och godtagbara studievillkor till var och en av dem. Dessutom måste det finnas säkerställd studiefinansiering för var och en av dem.

Grundläggande och särskild behörighet

För att du ska bli antagen till en forskarutbildning så krävs det att du uppfyller kraven för grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha föreskrivit. Grundläggande behörighet innebär; Avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng. varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller motsvarande utländsk utbildning eller motsvarande kvalifikationer.

När det gäller den särskilda behörigheten så är detta något som  fastställs för varje ämne av fakultetsnämnden och anger till exempel hur många poäng du som sökande måste ha i det aktuella ämnet.

Omfattas ditt lärosäte av högskoleförordningen?

För att examineras så sker det enligt  högskoleförordningens regler. Dessa regler gäller inte icke-statliga lärosäten så som till exempel Handelshögskolan Stockholm, Sofiahemmets högskola, Röda korsets högskola, Ersta sköndals högskola samt Chalmers. Vid dessa lärosäten kan därför regler och villkor avvika.

För Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Försvarshögskolan finns dessutom särskilda regleringar i förordningen. Du bö kontakta respektive lärosäte för mer information.